About tangoclasses.net

Et udekket behov

Tangoklubbene i midt-norge har tidvis besøk av eksterne instruktører som holder helgekurs. Som standard er lærerparet opptatt med gruppetimer fra fredag ettermiddag til og med søndag. I tillegg kan paret ha en dag eller flere tilgjengelig for privattimer. Vanligvis har noen i klubben fått ansvar for å koordinere påmelding til disse timene, hvilket kan bli uoversiktlig om en ikke har tid til kontinuerlig oppdatering og publisering av tilgjengelige timer.

Dette nettstedet gir klubber mulighet til å lage et arrangement, legge til instruktører og sette opp timer med en eller to instruktører. De som ønsker privatundervisning reserverer ønsket time og systemet er automatisk oppdatert uten manuelt arbeid av klubbens ansvarlig.

Så langt er det ikke laget noen løsning for betaling ved reservasjon.

De som reserverer timer får bekreftelse via e-post. Det er ikke mulig for andre enn administrator av arrangementet å ta bort en kunde. Den som har reservert kan da ikke avbestille selv, men må ta kontakt med ansvarlig i klubben.


Tilgjengelig for alle

Nettstedet kan benyttes av alle som ser nytten i opprettelse og reservasjon av privattimer. Ny administrasjonskonto lages under menyvalget Logg inn.

Det er laget språkfiler for norsk, svensk og engelsk. Disse lastes automatisk basert på hvilken språkkode nettleseren har. Standard språk er engelsk.


Arrangementsoversikten

Her vises alle registrerte arrangement som har en sluttdato større eller lik dagens dato.

Søk henter verdier fra arrangementsnavn, sted og arrangør.

Arrangement uten oppsatte timer vises og har verdien Så langt ingen klasser. Timer som har en sluttdato og tid mindre enn dagen dato og tid telles ikke. Antall timer og antallet som fortsatt er tilgjengelig vil vises. Om antallet tilgjengelig er null vil ikke knappen for å gå til reservasjon være synlig.

Siden oppdateres hvert 10 sekund gjennom java­script og XML-filer slik at endringer gjort av andre vises uten at brukeren må oppdateres siden manuelt.


Når brukeren velger Gå til bestilling kommer ledige og opptatt timer opp. Sortert med ledige først. Opptatte timer står som Allerede bestilt, men viser ikke hvem som har reservert. Får å se hvem som er bestiller må administrator av arrangementet logge seg inn og se under menyvalget Administrasjon.


De som ønsker å reservere timer må fylle inn noen opplysninger om seg selv. Disse opplysningene blir tatt vare på og automatisk satt inn om brukeren ønsker å reservere flere timer.

Bekreftelse på reservasjonen blir sendt til brukerens oppgitte e-post. En kopi av det samme går til administrator av arrangementet.


Administrator

Registrerte administratorer logger inn via Logg inn. Nettleseren Chrome vil gi melding om at nettstedet ikke er sikkert. tangoclasses.net benytter eget SSL-sertifikat og all trafikk mellom bruker og tjener blir kryptert.


Alle kan registrere seg som administrator.

Legg inn riktig navn og organisasjon slik at brukerne ser hvem de kan henvende seg til om det skulle dukke opp spørsmål. Organisasjonsnavn er en av verdiene brukere kan søke etter på forsiden.

Passordet blir kryptert før det lagres i databasen. All trafikk mellom bruker og tjener krypteres med SSL.

Sletting av administratorer er ikke mulig. Ta kontakt med Terje om dette er aktuelt.


Instruktører

Nye instruktører legges inn med enkle personalia og en retningsgivende pris. Denne kan overstyres på oppsettet av selve timen. Det kan velges mellom Euro, NOK, SEK, DKK og US dollar under valuta.

Bilde av instruktørene er alltid hyggelig. Bruk kvadratiske bilder. Det anbefales en størrelse på 200 x 200 pixler. Bildene blir ikke skalert ned ved opplasting, men vises i størrelse 100 x 100 pixler som det største på nettsiden.


Nytt arrangement

Nye arrangement registreres med navn, adresse og by. Verdiene navn og by er søkbare på forsiden. Benytt gjerne et beskrivende navn. Som for eksempel Wonder Woman i Trondheim som gir en rask oversikt over hvem og hvor.

Om nettleseren støtter det vil feltene for dato være klikkbare felt. Ta med første og siste dato i perioden instruktørene er tilgjengelig for privattimer.

Organisator er ferdig utfylt etter hvilken administrator som er innlogget. Kan overstyres.

Nytt fra versjon 2.01 - det kan legges til en ekstra kopimottaker av alle bestillinger. Gjeldende instruktør får også en kopi så lenge instruktøren er registrert med en gyldig e-post. I tilfeller det er 2 instruktører vil kun den første motta kopier. Disse kopiene er på engelsk.


Admin

Menyvalget Admin gir muligheten til å endre og slette både arrangement og instruktører. Om instruktører som er knyttet til timer blir slettet vil disse timene komme frem med rød tittellinje.

Legg til timer under et arrangement med Legg til ny time.


Ny time vil alltid komme opp med dagens dato som forslag sammen med tidspunktene 13:00 og 14:00 som start og slutt. Det er ikke mulig å registrere timer med dato tidligere enn dagens.

Instruktør må alltid velges, mens instruktør nummer 2 er valgfritt. Timeprisen for 2 instruktører vil akkumuleres, men kan overstyres. Valuta til første instruktør settes som standard.

Lagre og avslutt lagrer timen og sender administrator tilbake til adminsiden. Lagre og ny lagrer timen og gir muligheten for å lagre ny time. Skjermbildet inneholder nå alle tidligere valg, mens start- og sluttid har økt med 60 minutter.


Hvert arrangment har valget Se på. Dette gir en oversikt over alle timer registrert under et arrangement. De timene som er opptatt har også kundenavnet listet. Det er mulig å endre og slette timen. Ved endring kan kundeopplysningen settes til blanke verdier med knappen Fjern kundeopplysninger og Lagre. Da blir timen ledig og tilgjengelig for andre.


Betaling av timer

En løsning er betaling via Vipps, men denne fungerer kun for norske kunder og arrangører. PayPal sjekkes ut for å kunne behandle betaling i og fra de fleste land.